Inschrijfformulier particuliere groepen (niet voor bedrijven)
Neptunus Wandeltocht 18 september 2021
Naam wandelgroep
Naam wandelgroep *
Gegevens contactpersoon wandelgroep
Aanhef *
Voornaam *
Tussenvoegsel(s)
Achternaam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Telefoonnummer *
E-mailadres *
E-mailadres (controle) *
Aantal teams
Vul hier in hoeveel teams je wil inschrijven. Een team dient minimaal 5 en maximaal 99 deelnemers te bevatten, waarbij deelnemers in één team niet allemaal aan dezelfde afstand deel hoeven te nemen. Na aanmelding van het aantal teams kun je per deelnemer de afstand invullen. In principe hoef je bij minder dan 99 deelnemers slechts één team aan te melden.
Neptunus Wandeltocht * team(s)
Kosten
De kosten voor deelname aan de Neptunus Wandeltocht en Venloop Walk & Wheels zijn als volgt:

10 km: € 10,50
20 km: € 10,50
30 km: € 12,50
40 km: € 14,50
Venloop Walk & Wheels: € 10,50

Per wandelgroep wordt er € 5,- in rekening gebracht voor het verzenden van alle startpakketten.

De kosten worden na sluiting van de inschrijving (zondag 29 augustus 2021) via automatische incasso afgeschreven van het opgegeven rekeningnummer. Zorg dat deze bankrekening niet geblokkeerd is voor deze incasso en dat er voldoende saldo op de bankrekening staat. Deelnemen kan pas nadat het inschrijfgeld is voldaan.
Betaling inschrijfgeld
Ik machtig de organisatie eenmalig en onherroepelijk het verschuldigde bedrag af te schrijven van mijn rekening.
IBAN *
Naam rekeninghouder *
© 2021 Inschrijven.nl